Dobry rzeczoznawca – kto to jest? Jak wybrać dobrego rzeczoznawcę?

Jak wybrać dobrego  rzeczoznawcę majątkowego ? Czy istnieje pojęcie „dobry rzeczoznawca”?

Tak na wstępie

Kto to jest dobry rzeczoznawca?Ciężko na to pytanie odpowiedzieć jednoznacznie. Rzeczoznawca majątkowy pełni odpowiedzialną funkcję.  Sposób, w jaki podejdzie do wyceny nieruchomości niekiedy całego twojego majątku – dorobku życiowego, może przesądzić o najistotniejszych kwestiach finansowych.

Ciężki wybór rzeczoznawcy, gdzie jest dobry rzeczoznawca

Kwalifikacje rzeczoznawcy

Rzeczoznawca  majątkowy powinien posiadać świadectwo uprawnień zawodowych. Ministerstwo Infrastruktury prowadzi rejestr  rzeczoznawców majątkowych, można od razu sprawdzić klikając w poniższy link

Tu sprawdź rzeczoznawcę w rejestrze

Odpowiedzialność rzeczoznawcy

Musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Nie należy krępować się poprosić o okazanie polisy, ponieważ jest to osoba, której będziemy powierzać istotne i często brzemienne w skutki zadania. Żaden uczciwy rzeczoznawca nie będzie miał problemów z jej okazaniem.

Skrupulatność, dbałość o detale przy sporządzaniu wyceny

Inną kwestią jest sposób w jaki sposób rzeczoznawca przeprowadza z Tobą rozmowę, czy jest dociekliwy podczas przeprowadzania wizji lokalnej, czy pyta  o istotne szczegóły dotyczące nieruchomości np. te dotyczące gospodarki remontowej budynku, o przeprowadzone inwentaryzacje, o inne dokumenty dotyczące nieruchomości jak projekt budowlany, informację planistyczną, wyrys  i wypis z ewidencji gruntów, mapę przedstawiającą przebieg uzbrojenia po działce. Czasem rzeczoznawca może samodzielnie zinwentaryzować powierzchnię użytkową. Dociekliwość rzeczoznawcy nie jest jednoznacznym kryterium oceny jakości jego warsztatu, ponieważ niekiedy dane może zdobyć drogą samodzielnego ich gromadzenia i obserwacji np. na podstawie oględzin stwierdzić, że fundamenty osiadają, samodzielnie ustalić przeznaczenie terenu. Niemniej jednak, aby zaoszczędzić czas i stres, najlepiej się dobrze przygotować już przed oględzinami.

Profesjonalne podejście weryfikuje czy to dobry rzeczoznawca

Należy również zwrócić uwagę na to w jaki sposób odbywa się obsługa klienta po odebraniu operatu. Krótko mówiąc chodzi o okoliczności kiedy operat zostaje wystawiony na atak ze strony np. jakichś instytucji, urzędów. Otóż często się zdarza, że mimo, że operat został sporządzony prawidłowo, funkcjonariusz jakiejś instytucji np. urzędnik, który go analizował ma do niego zastrzeżenia. Wówczas rzeczoznawca powinien bronić zapisów przedstawionych w swoim operacie. Należy zwrócić uwagę, czy rzeczoznawca reaguje na takie zarzuty, czy odpisuje, czy nie lekceważy dalszej ścieżki, przez którą przechodzi operat. Oczywiście wszystko w granicach rozsądku.

Dobry rzeczoznawca a termin zrobienia wyceny

Terminowość. Termin dostarczenia operatu szacunkowego często ma kluczowe znaczenie np. gdy ubiegamy się
o rekompensatę z tytułu mienia zabużańskiego lub gdy musimy dostarczyć operat do banku w przypadku wyceny pod kredyt. Trzeba zadbać o to, aby rzeczoznawca określił nam konkretny termin wykonania usługi, w przeciwnym razie możemy zostać narażeni na niepowetowane straty. Każdy dobry rzeczoznawca, któremu zależy na satysfakcji klienta powinien mieć na uwadze tak pojęty interes klienta.
Nie w każdym przypadku da się od razu określić czas wykonania usługi np. gdy jest to nieruchomość nietypowa lub gdy rynek lokalny jest słabo rozwinięty, wówczas dobrze jest wcześniej skonsultować się
z rzeczoznawcą aby dokonał wstępnej analizy i określił przewidywany termin oddania wyceny.

To nie jest zamknięty katalog

To taki krótki zarys co jest najważniejsze przy wyborze rzeczoznawcy. Jak zweryfikować czy rzeczoznawca jest właśnie takim profesjonalistą? Kiedy wyceniającego możesz nazwać ” dobry rzeczoznawca”?. Na to nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Można co prawda porozmawiać, przeprowadzić krótką rozmowę wstępną z rzeczoznawcą, zapytać co najczęściej wycenia, czy często ma do czynienia z nieruchomościami położonymi tam a tam.

Wybór rzeczoznawcy, który z nich to dobry rzeczoznawca

Osoby, które były zadowolone z usług wyceniającego kierowały się:

  • opinią znajomych – tu można popaść w pułapkę, ponieważ istnieje spora grupa osób, które mają błędną opinię
    o swojej nieruchomości lub chcą zmanipulować wyceniającego, aby szacował zgodnie z ich interesem. Najczęściej przejawia się to w zawyżonym mniemaniu o swojej nieruchomości. Nic dziwnego, ponieważ często nieruchomość przedstawia dorobek ich całego życia, ludzie włożyli w ich budowę ogromne środki, co jednak nie musi przekładać się na wartość rynkową nieruchomości. Tacy ludzie często mogą być nieusatysfakcjonowani wynikiem wyceny. Emocjonalny stosunek do własnej nieruchomości to jest coś, na co musi być odporny każdy dobry rzeczoznawca.
  • doświadczeniem rzeczoznawcy – np. wiedząc, że rzeczoznawca sporządza wiele operatów szacunkowych dotyczących mienia zabużańskiego nie miały obaw zlecić mu wykonania operatu. Nie zawiodły się.
  • Profesjonalnie wykonanej stronie internetowej – wchodząc na dobrze zrobioną stronę internetową,
    z uporządkowanym, ładnym układem graficznym, odniosły wrażenie, że skoro strona jest wykonana w wysokiej jakości, to również zostaną obsłużeni w ten sam profesjonalny sposób. I nie pomylili się. Co prawda nie należy negatywnie oceniać tej grupy rzeczoznawców, która nie ma strony internetowej,  a która  również świadczy usługi na wysokim poziomie. Dobry rzeczoznawca to może być równie dobrze osoba, którą ciężko znaleźć w internecie.

Nie da się wszystkich zawsze zadowolić

Jest grupa osób, którym głównym kryterium wyboru rzeczoznawcy jest cena operatu. To,ile kosztuje operat szacunkowy, ile kosztuje wycena nieruchomości jest głównym czynnikiem przy wyborze wyceniającego ich majątek. Są także tacy, którzy chcą wyceny na już, czyli dla nich główną rolę ogrywa termin. Nie interesuje ich, czy ich majątek będzie wyceniał doświadczony, dobry rzeczoznawca. Osobiście odradzam kierowanie się tylko tymi dwoma czynnikami, pomijając inne. A dlaczego? To już każdy z nas chyba wie. Jednocześnie rozumiem, że możesz mieć mało pieniędzy i mało czasu. Jeśli znajdziesz taniego i szybkiego rzeczoznawcę, to bardzo dobrze. Jednak pamiętaj nawet wtedy, że zawsze musisz sobie wszystko przekalkulować i kierować się rozsądkiem czy usługa za taką a nie inną cenę wykonana w takim terminie Cię zadowoli.