Wycena linii produkcyjnej

Wstęp

Wycena linii produkcyjnej podlega standardom i normom, dlatego wymaga najpierw określenia czym linie produkcyjne są.

Linie produkcyjne stanowią zespół stanowisk, które układają się w określonym i logicznym porządku. Każde stanowisko dysponuje innym elementem technologicznym, wskutek czego proces produkcji usprawnia się, co oznacza że jest szybszy i dokładniejszy. Praca linii produkcyjnych ogranicza potrzebę pracy ludzi, dzięki czemu przedsiębiorstwo może oszczędzać.

 wycena linii produkcyjnej

Każda wycena linii produkcyjnej wymaga dokładnej analizy. Rzeczoznawca każdorazowo przeprowadza wizję lokalną, której dokonuje niezależnie od tego czy są to małe, nieskomplikowane instalacje czy bardziej rozwinięte obiekty. Wskutek rozwoju technologii i potrzeby oszczędności, wycena linii technologicznych będzie coraz częstszym zjawiskiem.

Wycena linii produkcyjnej uwzględnia parametry szczegółowe urządzenia. Często linię różnią się funkcją, a zatem też strukturą, budową, co warunkuje ilość produkowanych detali. Podstawowe typy produkcji obejmuję niżej wymienione grupy.

Masowa – nastawia się na wytwarzanie produktów identycznych.

Ciągła – wiąże się z produkcją papieru i rafinacją ropy naftowej.

Seryjna – służy wytwarzaniu serii produktów.

Małoseryjna – warunkuje wytwarzanie kilku produktów, które są podobne.

Jednostkowa – uwzględnia jedynie produkt pojedynczy.

Budowa i projektowanie może mieć wpływ na czynność, jaką jest wycena linii produkcyjnej.

Elementy, które bierze się przy projektowaniu linii produkcyjnej to powierzchnia, struktura produkcji, kolejność i rodzaj operacji, przepływ produkcji, maksymalizacja efektywności.

Powierzchnia jest istotna, ponieważ przestrzeń decyduje o ilości miejsca, jaką maszyna potrzebuje dla prawidłowego funkcjonowania.

Kolejność zadań i rodzaju zadań technologicznych jakie wykonują maszyny wiąże się z logistyką.

Proces produkcji musi być ciągły, aby nie następowały wsteczne odziaływania na prace już wykonane.

Maksymalizacja przekazywań skraca drogi transportowe i likwiduje zbędne stanowiska.

Szacowanie linii produkcyjnej wraz z nieruchomością

Rzeczoznawca każdorazowo wybiera metodologię indywidualnie, co oznacza że szacujący osobiście dobiera podejście, metodę i technikę. Dla wyceny środka trwałego związanego z nieruchomością rzeczoznawca umieszcza określone informacje. Specyfikacja obejmuje niżej wymienione elementy.

  • nazwę, typ i model,
  • wytwórcę,
  • rok produkcji,
  • numer fabryczny,
  • skrócony opis stanu technicznego,
  • informacje o przeprowadzonych i/lub koniecznych naprawach,
  • znaczenie środka technicznego dla nieruchomości.

Rzeczoznawca ustala czy między środkiem technicznym a nieruchomością zachodzi relacja trwałego związku, w związku z czym czy jest on częścią składową nieruchomości.

Poniżej znajdziesz artykuł o wycenie firmy.