Wycena maszyn urządzeń

Wycena maszyn i urządzeń – wstęp

Wycena maszyn i urządzeń to pojęcie, które wymaga wyjaśnienia, ponieważ obejmuje ono kategorię szczególną z punktu widzenia wyceny.

Maszyny i urządzenia stanowią środki trwałe obok m. in nieruchomości i innych rodzajów środków trwałych. Ustawa o rachunkowości podaje definicję środków trwałych, gdzie w art. 3 ust. 1 pkt 15 wymienia ich cechy. Poniżej przedstawiam ich charakterystyczne parametry.

  • Przewiduje się okres trwałości dłuższy niż rok.
  • Jest kompletny i zdatny do użytku.
  • Przeznaczony na potrzeby jednostki.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19941210591/U/D19940591Lj.pdf
Powyżej jest link do Ustawy o rachunkowości.

Podstawowe informacje

Szacowanie środków trwałych, które obejmuje między innymi taką kategorię jak wycena maszyn urządzeń. Jest sytuacją nieskomplikowaną w przypadku małych przedsiębiorstw. Wielkie przedsiębiorstwa o zróżnicowanym profilu działalności zazwyczaj wymagają dłuższej analizy dokumentów, ponieważ występuje większe zróżnicowanie środków trwałych, która zabiera więcej czasu. Wcześniej dostarczony wykaz środków trwałych może ułatwić termin wykonania wyceny.

Różne czynności przy wycenie maszyn i urządzeń

Wycenę poprzedzają oględziny, ponieważ dostarczają one wielu niezbędnych informacji. Stanowią one szczegółowo zaplanowaną wizję lokalną, podczas której rzeczoznawca dokonuje identyfikacji i opisu. Podczas oględzin fotografuje dokładnie wszystkie obiekty, aby móc poddać analizie wiele indywidualnych parametrów, w następstwie czego rzeczoznawca dobiera odpowiednią metodę. Prawidłowo przeprowadzona wizja warunkuje sporządzenie rzetelną wycenę środków trwałych, jednak rzeczoznawca może wymagać dodatkowej dokumentacji. Dane o wartości rynkowej rzadko występujących na rynku obiektach często wymaga przeprowadzenia szerokiej analizy rynku. Analiza rynku często charakteryzuje się zasięgiem międzynarodowym, ponieważ miejsca występowania pewnych obiektów są nieliczne.

Różne wyniki podejścia do wyceny maszyn i urządzeń

Cena zakupu – obejmuje cenę zapłaconą za obiekt, która pomniejsza się o wartość bonifikat, upustów. rabatów, cenę nabycia z uwzględnieniem Vat.

Koszt wytworzenia – zalicza się koszty bezpośrednie i koszty pośrednie.

Wartość rynkowa – przedstawia cenę rynkową takiego samego albo podobnego składnika, który można  nabyć przy określonej cenie, miejscu i czasie.

Wartość godziwa – wartość którą kształtuje rynek, na którą godzą się dobrze zorientowane strony przeciwne.

Poniżej znajdziesz link do artykułu, który dotyczy wyceny firmy.