Wycena przedsiębiorstwa

Wycena przedsiębiorstwa – wstęp


Wycena przedsiębiorstwa obejmuje zróżnicowane składniki. Trudno mówić o tym czym jest „wycena przedsiębiorstwa”, gdy pomija się znaczenie słowa przedsiębiorstwo, dlatego ja poniżej krótko Ci to wyjaśnię. Przedsiębiorstwo obejmuje zespół składników materialnych i niematerialnych, które działa w zorganizowany sposób, ponieważ służy prowadzeniu działalności gospodarczej. Dosłowne brzmienie znajdziesz w art. 551 Kodeksu Cywilnego, wskutek czego możesz dowiedzieć co może obejmować. Poniżej link, który przekieruje Cię do Kodeksu Cywilnego.


Zasady wyceny przedsiębiorstwa


Rzeczoznawca wycenia przedsiębiorstwo bezstronnie, w związku z czym informuje o konfliktach interesów jakie mogą się pojawić. Specjalista dokonuje szacowania niezależnie, więc autor wyceny przedstawia stan faktyczny zgodnie z rzeczywistością. Rzeczoznawca nie akceptuje wynagrodzenia, które wynika z góry założonego rezultatu, ponieważ działa niezależnie. Rzeczoznawca dokumentuje przeprowadzoną wycenę, w związku z powyższym przechowuje on dokumentację co najmniej 5 lat. Autor wyceny chroni poufność uzyskanych informacji, co nie budzi wątpliwości w dzisiejszych czasach.

Rodzaje wyceny przedsiębiorstw

Występuje kilka rodzajów wyceny przedsiębiorstw, które ja wymienię teraz poniżej:
1/Pełna wycena przedsiębiorstwa obejmuje wydanie opinii o wartości. Wynik szacuje się stosując metody i procedury wyrażające obiektywność, bezstronność i rzetelność. Wyróżniają się one niżej wymienionymi właściwościami. Wynik może przedstawiać przedział. Opiera się na wszystkich istotnych informacjach, dzięki którym Rzeczoznawca przeprowadza pełne analizy. Bierze pod uwagę wszystkie dostępne podejścia, które uzna za właściwe.

2/ Uproszczona wycena przedsiębiorstwa – rzeczoznawca szacuje przedsiębiorstwo, ale pomija lub upraszcza niektóre procedury, jednak to co pominął autor wyszczególnia i uzasadnia. Wobec powyższego wynik może wyrażać się przedziałem. Opiera się na niepełnych informacjach. W wycenie stosuje podejścia które sam uzna za słuszne.

3/ Kalkulacja wartości przedsiębiorstwa – wyraża wstępny szacunek jak w punkcie powyżej, jednak autor uzgadnia ograniczenia i uproszczenia ze zlecającym. Charakteryzuje się niżej wymienionymi cechami. Od opracowania opisanego wyżej różni się tym, że rzeczoznawca pomija i upraszcza procedury, więc autor przeprowadza ograniczone analizy.

Poniżej znajdziesz link w przedmiocie wyceny firmy