Rzeczoznawca majątkowy Marek Nawalaniec i Karolina Kozielska

O mnie

Jestem rzeczoznawcą majątkowym o numerze uprawnień 6749 nadanym przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz członkiem Krakowskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych.

Pierwsze doświadczenia z rynkiem i prawem dotyczącym nieruchomości zdobyłam pracując w jednym z najbardziej renomowanych biur wycen majątkowych w Krakowie. Zdobyta wiedza i doświadczenie gwarantują świadczenie usług na najwyższym poziomie. Ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności zawodowej zapewnia pewność i bezpieczeństwo.

Wyceniam nieruchomości położone w Krakowie, okolicach oraz w pozostałych częściach woj. małopolskiego.

Współpracuję ze specjalistami z różnych dziedzin pokrewnych - budownictwa, geodezji, leśnictwa, finansów a także osobami zajmującymi się od wielu lat wyceną przedsiębiorstw i rzeczy ruchomych (w tym maszyn, urządzeń oraz linii produkcyjnych).

Jako osoba zaufania publicznego gwarantuję podczas wykonywania czynności całkowitą bezstronność.

Centralne biuro:

Aleja Pułkownika Władysława Beliny-Prażmowskiego 54/4
31-514 Kraków

Usługi

Główny obszar działania to całe województwo małopolskie (najczęściej Kraków i okolice). W przypadku wcześniejszego uzgodnienia jest możliwość oszacowania majątku z pozostałych województw. Wyceniam mienie zabużańskie (z całej Polski).

Wycena działki niezabudowanej

– wycena gruntów inwestycyjnych (o funkcji usługowej, przemysłowej, produkcyjnej),
– wycena działek budowlanych mieszkaniowych (działki zagrodowe, mieszkalnictwo jednorodzinne, wielorodzinne niskiej i wysokiej intensywności),
Grunty niezabudowane o różnym przeznaczeniu. Możliwa również wycena użytkowania wieczystego, służebności, bezumownego korzystania oraz innych praw do gruntu.

Wycena działki zabudowanej

– wycena domów
– wycena kamienic
– wycena obiektów komercyjnych ( wycena biurowca, wycena hali magazynowej, wycena hali produkcyjnej, wycena hotelu, wycena pensjonatu
– wycena nieruchomości zabytkowej ( wycena dworku, wycena zamku, wycena pałacu)
Grunty zabudowane obiektami o różnych funkcjach. Jest możliwość szacowania innych uprawnień związanych z taką nieruchomością jak np. prawa dożywocia.

Wycena lokali                                    

– wycena mieszkania
– wycena lokali użytkowych: wycena lokali usługowych wycena lokali biurowych, wycena lokali handlowych, wycena lokali handlowo–usługowych
Możliwość wyceny innego typu nieruchomości.
Lokale (w tym handlowe, mieszkalne. itp.) Wycena może dotyczyć innych niż niż własość tytułów władania -np. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, wartości rynkowych czynszu za dany lokal.

Cele wyceny

- wycena mienia zabużańskiego dla potrzeb rekompensaty;
- wycena dla potrzeb sprzedaży;
- wycena do kredytu;
- wycena do celów podatkowych, rozliczeniowych;
- wycena dla potrzeb podziału majątku;
- użytkowanie wieczyste: aktualizacja opłaty;
- wykupu mieszkania spółdzielczego;
- odszkodowania i wynagrodzenia (np. droga konieczna, przesył);
- określenia opłaty planistycznej, adiacenckiej;
- inne.

Wycena wartości niematerialnych i prawnych

– wycena spółek,
– znaków towarowych,

Wycena przedsiębiorstw

wycena maszyn i urządzeń

– wycena urządzeń,
– wycena maszyn.
– wycena samochodów,
– wycena ruchomości

CENNIK


Wynagrodzenie i termin ustalane są indywidualnie. Zależą od wielu czynników m. in. stopnia trudności, poziomu rozwoju rynku lokalnego, konieczności przeprowadzenia dodatkowych czynności (np. inwentaryzacja budynku).

Nowości

TEL: +48 601 426 ... (kliknij, aby zobaczyć)

TU MOŻNA WYSŁAĆ WIADOMOŚĆ RZECZOZNAWCY