Doświadczeni Rzeczoznawcy Majątkowi Marek Nawalaniec i Karolina Kozielska

O nas

Firma działa na rynku już od lat dziewięćdziesiątych. Pomoc doświadczonego rzeczoznawcy to najbardziej opłacalny i bezpieczny krok przed każdą decyzją.

Jesteśmy doświadczonymi rzeczoznawcami majątkowymi o uprawnieniach nadanych przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz członkami Krakowskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych.

Działając od lat 90tych zdobyliśmy szeroką wiedzę i doświadczenie, które gwarantują świadczenie usług na najwyższym poziomie. Ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności zawodowej zapewnia pewność i bezpieczeństwo.

Wyceniamy wszystkie rodzaje nieruchomości. Zajmujemy się również wyceną przedsiębiorstw, wartości niematerialnych i prawnych (znaków towarowych, patentów, goodwill i innych), a także ruchomości( w tym maszyny, urządzenia, linie technologiczne).

Współpracujemy ze specjalistami z różnych dziedzin pokrewnych - budownictwa, geodezji, leśnictwa, finansów a także osobami zajmującymi się od wielu lat wyceną przedsiębiorstw i rzeczy ruchomych (w tym maszyn, urządzeń oraz linii produkcyjnych).

Jako osoby zaufania publicznego gwarantujemy całkowitą bezstronność.

Centralne biuro:

Aleja Pułkownika Władysława Beliny-Prażmowskiego 54/4
31-514 Kraków

Usługi

Wyceniamy wszelkie rodzaje nieruchomości, w tym także mienie zabużańskie (z całej Polski).

Wycena działki niezabudowanej

– wycena gruntów inwestycyjnych (o funkcji usługowej, przemysłowej, produkcyjnej),
– wycena działek budowlanych mieszkaniowych (działki zagrodowe, mieszkalnictwo jednorodzinne, wielorodzinne niskiej i wysokiej intensywności),
Grunty niezabudowane o różnym przeznaczeniu. Możliwa również wycena użytkowania wieczystego, służebności, bezumownego korzystania oraz innych praw do gruntu.

Wycena działki zabudowanej

– wycena domów
– wycena kamienic
– wycena obiektów komercyjnych ( wycena biurowca, wycena hali magazynowej, wycena hali produkcyjnej, wycena hotelu, wycena pensjonatu
– wycena nieruchomości zabytkowej ( wycena dworku, wycena zamku, wycena pałacu)
Grunty zabudowane obiektami o różnych funkcjach. Jest możliwość szacowania innych uprawnień związanych z taką nieruchomością jak np. prawa dożywocia.

Wycena lokali                                    

– wycena mieszkania
– wycena lokali użytkowych: wycena lokali usługowych wycena lokali biurowych, wycena lokali handlowych, wycena lokali handlowo–usługowych
Możliwość wyceny innego typu nieruchomości.
Lokale (w tym handlowe, mieszkalne. itp.) Wycena może dotyczyć innych niż niż własość tytułów władania -np. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, wartości rynkowych czynszu za dany lokal.

Cele wyceny

- wycena mienia zabużańskiego dla potrzeb rekompensaty;
- wycena dla potrzeb sprzedaży;
- wycena do kredytu;
- wycena do celów podatkowych, rozliczeniowych;
- wycena dla potrzeb podziału majątku;
- użytkowanie wieczyste: aktualizacja opłaty;
- wykupu mieszkania spółdzielczego;
- odszkodowania i wynagrodzenia (np. droga konieczna, przesył);
- określenia opłaty planistycznej, adiacenckiej;
- inne.

Wycena wartości niematerialnych i prawnych

wycena spółek, znaków towarowych i firmowych, patentów, licencji, koncesji, know-how, good-will, wzorów użytkowych, przemysłowych, graficznych oraz zdobniczych(logo), innych.

Wycena przedsiębiorstw

obejmuje m.in. nieruchomości i ruchomości ( urządzenia, towary, wyroby), wierzytelności, koncesje, licencje, prawa własności przemysłowej i inne.

wycena maszyn i urządzeń

– wycena urządzeń,
– wycena maszyn.
– wycena samochodów,
– wycena ruchomości

CENNIK


Wynagrodzenie i termin ustalane są indywidualnie. Zależą od wielu czynników m. in. stopnia trudności, poziomu rozwoju rynku lokalnego, konieczności przeprowadzenia dodatkowych czynności (np. inwentaryzacja budynku).

Nowości

TEL: +48 601 426 ... (kliknij, aby zobaczyć)

TU MOŻNA WYSŁAĆ WIADOMOŚĆ RZECZOZNAWCY