Dokumenty do wyceny. Co przygotować do wyceny?

Dokumenty do wyceny, które należy przygotować. Jak  dobrze przygotować do szacowania nieruchomości?

Dokumenty do wyceny oraz wszystkie istotne informacje dobrze  mieć gotowe już przed oględzinami, zanim  rzeczoznawca przyjdzie na oględziny.

 spisywane na kartce potrzebne dokumenty do wyceny

– skserować wszystkie istotne dokumenty dotyczące Twojej nieruchomości. Jeśli nie wiesz, co może służyć za dokumenty do wyceny, co jest istotne a co nie, należy spytać rzeczoznawcę. Najczęściej jest to wypis z rejestru gruntów, wyrys z mapy ewidencyjnejnumer księgi wieczystej itd.

–  można np. spisać chronologicznie krótką historię nieruchomości. W zależności od  jej rodzaju można opisać jak była eksploatowana, czy była remontowana, przebudowywana. Jeśli były na nią czynione jakieś nakłady, dobrze jest  określić
w jakim okresie zostały wykonane. W przypadku osobnej wyceny nakładów  na nieruchomość,  dobrze jest dysponować fakturami, określić co było ulepszane i w jakim wymiarze.
– umożliwić  rzeczoznawcy prawidłowe przeprowadzenie wizji lokalnej i sfotografowanie wszystkich miejsc. Wskazać jakieś szczególne obszary. Jest to z pozoru oczywiste, ale w praktyce zawodowej wyceniającego często można się spotkać
z sytuacjami, kiedy to rzeczoznawca napotyka takie przeszkody jak np. nie może wejść do pomieszczeń ponieważ są pozamykane od środka. Dobrze jest uprzednio zapobiec takim sytuacjom, aby wycena został przeprowadzona w prawidłowy sposób i w terminie. Jeśli występują przeszkody np. utrudniony dostęp do działki,  dobrze jest wcześniej uprzedzić wyceniającego

– poinformować rzeczoznawcę o ukrytych wadach nieruchomości, ponieważ są sytuacje, kiedy nawet przy zachowaniu najwyższej profesjonalnej staranności, nie jest się w stanie dotrzeć do niektórych informacji. Zatajenie takich wad może rzutować na skutki prawne przedstawienia operatu odpowiednim organom.

 

Jak przygotować się do wyceny nieruchomości

Dokumenty do wyceny najczęściej wymagane .

 Nie jest to jakiś zamknięty katalog ani sztywna lista. Warto wcześniej skontaktować się z rzeczoznawcą i zapytać co potrzebuje. Czasem rzeczoznawca może zgodzić się uzyskać niektóre z tych dokumentów za nas.

Dokumenty do wyceny – nieruchomość gruntowa niezabudowana  – działka

dokumenty do wyceny

1.Numer działki, obręb

2. Numer księgi wieczystej/Odpis z księgi wieczystej

3. Wypis z rejestru gruntów

4. Wyrys z mapy ewidencyjnej

5. Mapa sytuacyjno-wysokościowa

5. Informacja czy dla działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy/pozwolenie na budowę

Dokumenty do wyceny – nieruchomość zabudowana dom/inny budynek

dokumenty do wyceny

1. Numer działki, obręb/ dane adresowe, w tym numer budynku jeżeli został nadany

2.Numer księgi wieczystej/Odpis z księgi wieczystej

3. Wypis z rejestru gruntów

4.Wyrys z mapy ewidencyjnej

5. Dokumentacja powiązana z budynkiem: dokumentacja techniczna. Gdy budynek jest w trakcie budowy wówczas jest pozwolenie na budowę, decyzja o warunkach budowy i zagospodarowania terenu to dziennik budowy. W przypadku budynków odebranych jest to decyzja o warunkach budowy i zagospodarowania terenu pozwolenie na użytkowanie, decyzja o nadaniu numeru

6. inne dokumenty, którymi dysponujemy (np. umowy, akty notarialne ) oraz informacje o szczególnej sytuacji nieruchomości ( o lokatorach, dożywotnikach)

 

Dokumenty do wyceny – lokal

dokumenty do wyceny

1. Numer księgi wieczystej/Odpis z księgi wieczystej

2. W niektórych wypadkach potrzebne będą także zaświadczenie o przysługującym prawie do spółdzielczego – własnościowego lokalu mieszkalnego w przypadku lokalu spółdzielczego, rzut lokalu, dane powierzchniowo – kubaturowe

 

 

Dokumenty do wyceny -mienie zabużańskie

dokumenty do wyceny

1. Postanowienie Wojewody

2. Opis nieruchomości pozostawionej poza granicami Państwa

3. Urzędowy opis mienia

4. Dokumenty, które Wojewoda uznał za dowody

 

Nieruchomości komercyjne zabudowane

1. Numer działki, obręb

2. Numer księgi wieczystej/Odpis z księgi wieczystej

3. Wypis z rejestru gruntów

4. Wyrys z mapy ewidencyjnej

5. Dane powierzchniowo – kubaturowe poszczególnych zabudowań znajdujących się na działce

6. Wykaz/zestawienie powierzchni  obiektu o zróżnicowanych funkcjach

7. Rzuty poszczególnych kondygnacji

8. W niektórych przypadkach wykaz rocznych kosztów utrzymania nieruchomości, wykaz umów najmu dla każdej z powierzchni z uwzględnieniem czasu ich trwania

Teraz już wiesz, że dokumenty do wyceny, to nie jest jakiś zamknięty katalog. Wiesz już jednak, które z nich są najczęściej wymagane przy sporządzaniu wyceny.

Więcej na temat o mienia zabużańskiego znajdziesz klikając TUTAJ.