Cena operatu szacunkowego

Od czego zależy cena operatu szacunkowego?

Wiele klientów dzwoni do rzeczoznawcy wymagając szybkiej odpowiedzi jaka jest cena operatu szacunkowego za dany rodzaj nieruchomości. Zazwyczaj jest to możliwe, ale są sytuacje kiedy określenie stawki wymaga dodatkowych informacji. Rzeczoznawca spyta do jakiego celu jest wycena. Ma to znaczenie – np. w przypadku wyceny dla banku -niezbędne jest przeprowadzenie analizy ryzyka.

Nie ma sztywnych stawek za wykonanie operatu szacunkowego. Stawki te są ustalane indywidualnie z rzeczoznawcą majątkowym.

Koszt operatu

Różne są stawki w zależności od rodzaju nieruchomości, dlatego różnić się będą między sobą ceny za niżej podane rodzaje nieruchomości.

  • domy mieszkalne
  • grunty budowlane, rolne
  • tereny leśne
  • działki usługowe, przemysłowo-usługowe
  • lokale mieszkalne
  • lokale usługowe
  • obiekty usługowe
  • hale magazynowe
  • obiekty zabytkowe

Dodatkowe koszty a cena wykonania operatu szacunkowego

Rynek nieruchomości jest rynkiem nieprzejrzystym, stąd też trudno jest od rzeczoznawcy wymagać aby znał wszystkie parametry nieruchomości. Nieruchomość może posiadać tzw. ukryte cechy, wady. Np. po analizie dokumentów może się okazać, że nieruchomość jest obciążona dożywociem. Może okazać się, że nieruchomość posiada parametry, które wykluczają jej wycenę w standardowy sposób. Zdarza się, że w trakcie pracy wynika dodatkowa potrzeba dodatkowej pracy – np. zbadania długiej listy dokumentacji. Niekiedy analizowanie dokumentacji może trwać dłużej niż samo dokonanie wyceny Może okazać się, że klient będzie musiał dostarczyć dodatkowe dokumenty. Analiza dostarczonych dokumentów może ujawnić zakres dodatkowych prac rzeczoznawcy.

Niskie ceny

Zdarzają się na rynku biura, w których oferowane klientom ceny odbiegają od rynku. Osobiście zachowałbym tu szczególną ostrożność, ponieważ niskie ceny od razu wzbudzają moje podejrzenia. Ciężko wyobrazić mi sobie, aby operat o cenie poniżej kosztów produkcji odzwierciedlał rzetelność z jaką powinien być wykonany. Chodzi o czas potrzebny na jego wykonanie i profesjonalną staranność, dlatego sugeruję przemyślenie tego. W końcu rzeczoznawca w operacie szacuje często dorobek naszego życia.

Dodatkowe nakłady rzeczoznawcy a cena operatu szacunkowego

Sytuacja, w której z uwagi na przeznaczenie nieruchomości i słabo rozwinięty rynek lokalny rzeczoznawca musi rozszerzyć rynek. Rozszerzając rynek musi się liczyć z dodatkowymi kosztami. Chodzi tu o koszty dostępu do aktów notarialnych spoza naszego terenu działania. Ponadto jako załącznik do operatu załączamy dokumentację katastralną. Jest to wypis z rejestru gruntów i mapa ewidencyjna. Te dokumenty powinna pobrać w starostwie i dostarczyć strona.

Wycena tanio

Są sytuacje, gdy szacunek nie wymaga formy operatu szacunkowego. Taka wersja jest opracowaniem skróconym, więc nie jest operatem szacunkowym. Są to analizy o wartości indywidualnej, skrócone opinie o wartości. Ta opcja jest tańsza od formy operatu szacunkowego. Jak tańsza, to już musisz sam z rzeczoznawcą indywidualnie uzgodnić. Najczęściej są to sytuacje gdy potrzebujesz znać wartość dla własnych potrzeb. Takie opracowania też są przydatne dla przeprowadzenia rozliczeń w rodzinie jak również dla celów sprzedaży lub kupna.