Wycena biura

Wycena biura – wstęp

Gdy posługuję się zwrotem ” wycena biura” musisz przez to rozumieć szacowanie nieruchomości, która pełni funkcję biurową. Takie nieruchomości występują najczęściej jako lokale, jednak na rynku występuja także tzw. biurowce. Kiedy w niniejszym artykule odnoszę się do wyceny mam na myśli oba te przypadki. Najlepszy przykład, który to ilustruje to działka zabudowana obiektem biurowym a mały lokal biurowy w kamienicy.

Wycena biurowca

Zazwyczaj wycenę biurowca poprzedza zazwyczaj analiza stawek czynszowych, wobec czego rzeczoznawca porównuje na rynku stawki w obiektach o podobnych standardach, klasie, stanie technicznym. W następnej kolejności uwzględnia się koszty utrzymania takiego obiektu, więc w efekcie otrzymuje się wartość z uwzględnieniem dochodowości obiektu. Biurowce zazwyczaj dysponują miejscami parkingowymi podziemnymi oraz zagospodarowanym terenem, w związku z powyższym parametry wywiera to wpływ na finalną wartość.

Wycena lokalu biurowego

Z kolei wycena lokalu biurowego uwzględnia położenie na piętrze oraz dostęp/ wejście do lokalu. Korzystnie jeśli biuro leży w bezpośrednim zasięgu ruchu pieszych, ponieważ łatwiej klient dostanie się do biura, które leży przy wejściu do kamienicy. W związku z powyższym , rzeczoznawca każdorazowo analizuje ekspozycję i dostęp do lokalu

Swój wpływ wywiera również stan techniczny budynku ( części wspólnych), ponieważ budynek pełni również funkcje reprezentacyjną. Ponadto właściciel lokalu ponosi koszty związane z remontem budynku. Takie lokale wyceniamy najczęściej porównawczo lub podejściem porównawczym.

Dokumenty do wyceny

Pośród dokumentów niezbędnych do wyceny znajdują się wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej. Nie musi to być wszystko, ponieważ na rynku może być mała ilość obiektów podobnych, wówczas rzeczoznawca poprosi cię o dalsze informacje. Mogą one dotyczyć kosztów utrzymania obiektu, projektu technicznego oraz innych. Do kosztów utrzymania obiektów należeć będą najczęściej : podatki, stawki ubezpieczenia, opłaty. W każdym razie chodzi tu przede wszystkim o szerokopojęte koszty administracji i zarządzania.

Więcej na temat wyceny znajdziesz po niżej wskazanym linkiem.