Wycena środków trwałych

Wycena środków trwałych – wstęp

Wycena maszyn i urządzeń jako cel pokrywa się celem wyceny nieruchomości, gdy rzeczoznawca określa wartość środka trwałego. Szacowanie środków trwałych podlega podobnym przepisom prawnym, dlatego dla określenia amortyzacji stosuje się zapisy Ustawy o rachunkowości.

Kliknij tutaj, aby przeczytać Ustawę o rachunkowości.

Rzeczoznawca sporządza wycenę w różnych przypadkach, w związku z powyższym określamy wartość ruchomości i szacujemy wartość nieruchomości dla różnych celów.

Wycena środków trwałych dotyczy n/w sytuacji:

  • wyceniamy dla transakcji kupna sprzedaży
  • szacujemy dla tworzenia spółek lub fuzji
  • określamy wartość dla pożyczki, kredyty, leasingi
  • przedstawiamy wycenę dla amortyzacji
  • przeprowadzamy szacowanie celem analizy inwestycyjnej

Wycena środków trwałych dla sprzedaży

Stanowi najczęstszy cel określania wartości ruchomości. W tym przypadku wyznaczamy wartość dla potrzeb negocjacji cenowych między sprzedawcą a kupującym. Operat szacunkowy, który przygotowywujemy (opinia autorska rzeczoznawcy majątkowego) może dotyczyć obu stron lub tylko jednej strony, która to strona zleciła jego przygotowanie.

Szacowanie dla tworzenia spółek lub fuzji spółek 

W tym przypadku wykonuje się wycenę dwóch lub też większej liczby podmiotów gospodarczych, gdy mają one połączyć się w jedną. Wycena służy do wyznaczenia majątku poszczególnych spółek, aby jasno określić ich wkład w nową spółkę.

Określenie wartości środków trwałych pod pożyczki, kredyty, leasingi 

Taka wycena służy do określenia wartości ruchomości, albowiem przedmiot wyceny będzie zabezpieczeniem pożyczek, kredytów, leasingu.

Szacowanie celem amortyzacji

Stosujemy w przypadku gdy określamy wynik finansowy firmy. Amortyzacja współtworzy składnik kosztów, które włączamy w koszty uzyskania przychodów przedsiębiorstwa. Wycena środków trwałych wpływa na koszty, ponieważ wykonanie odpisu amortyzacyjnego ma wpływ na obniżenie dochodu opodatkowanego

Analizy inwestycyjne

Określenie wartości przeprowadzamy przy modernizacjach, rozbudowach, zmianie lokalizacji przedsiębiorstwa. Często wycena środków trwałych dotyczy wskazania wartości zastąpienia maszyny nowej po jej zamontowaniu i uruchomieniu.

Upadłość

Określam wartość majątku, następnie otrzymuję wartość likwidacyjną przy sprzedaży wymuszonej
i w innych celach dotyczących konkretnej sytuacji.

Wycena środków trwałych – jakich informacji potrzebuje rzeczoznawca

Gdy przeprowadzamy wycenę środków trwałych musimy uzyskać informacje na temat parametrów wycenianej ruchomości. Wycena środków trwałych wymaga następujących danych:

  • marka, model oraz typ środka trwałego
  • rok produkcji środka trwałego
  • producent, miejsce i data produkcji środka trwałego
  • inne dane potrzebne w celu zidentyfikowania środka trwałego

Rzeczoznawcy zadają w związku z tym pytania klientom, aby dowiedzieć się także, jak maszyna działa. Pytają jakie jest jej przeznaczenie. Dociekają opisu konstrukcyjnego środka trwałego, wydajności, remontów i napraw danego urządzenia lub maszyny. W ten sposób, możemy najbardziej precyzyjnie określić stan majątku, który w stosunku do początkowej wartości może być obniżony lub podwyższony.

Na stronie podanej niżej możesz wypełnić formularz.

https://www.rzeczoznawcy.krakow.pl/kontakt-wycena-maszyn/

Jeśli natomiast interesuje Cię wycena nieruchomości, to więcej na temat wyceny znajdziesz na mojej stronie https://goodvaluer.pl/wycena-biura/