Szybka wycena

Termin wyceny zależy od wielu czynników. Nie można jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie czy istnieje szybka wycena nieruchomości, ponieważ każda nieruchomość może skrywać informacje. Czasem dopiero po bliższej analizie można przybliżyć czas jej wykonania. Niekiedy czas wykonania operatu przedłuży się z powodu tego, że na rynku lokalnym nie ma nieruchomości porównywalnych. Przy każdej wycenie zalecam uprzednio kontaktowanie się z rzeczoznawcą. Odkładanie wyceny na ostatnią chwilę nie wróży dobrze.

Termin wyceny działki

Szybka wycena nieruchomości, nawet gruntu niezabudowanego nie zawsze jest możliwa. Określenie terminu wyceny gruntu niezabudowanego nie zawsze jest od razu możliwe. Założywszy, że wszystko jest idealne. Mam na myśli jest pełna dokumentacja, działka nie odbiega parametrami od „typowych nieruchomości” na rynku lokalnym można przyjąć, że jest to kilka dni. Jednak nie jest to regułą. Czasem może się okazać, ze działka ma przeznaczenie rzadko spotykane, wówczas pojawiają się trudności. Rzeczoznawca szuka wówczas rynek lokalny w celu znalezienia nieruchomości o podobnym przeznaczeniu. W razie gdy nie znajdzie, wówczas przeszukuje rynek regionalny. Jest to czynność pracochłonna. Taka analiza wymaga przeszukania wielu aktów notarialnym. Czasem w akcie notarialnym jest zbyt mało danych, dlatego rzeczoznawca musi posiłkować się danymi zebranymi w inny sposób.

Więcej na ten temat wyceny zawiera rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000555

Dokumentacja a czas szacowania

Czasem termin wyceny zależy od posiadanej dokumentacji. Brak wypisu z rejestru gruntów hamuje dalsze czynności . Rzeczoznawca nie widzi konturów działki, nie ma numeru księgi wieczystej, więc nie zbada stanu prawnego nieruchomości. Niekiedy bywa, że termin wydania dokumentów się przedłuża z powodów technicznych, wówczas rzeczoznawca nie ma wpływu na to. Bywa też, że zlecający dostarcza rzeczoznawcy wadliwe albo nieaktualne dokumenty.

Termin wyceny a wizja lokalna

Czasem wizja lokalna wnosi kluczowe informacje dla wyceny. Jest tak najczęściej w przypadku domów. Dobrze o tym pamiętać, dlatego warto wcześniej sobie zagospodarować kilka minut lub godzin na oględziny nieruchomości. Dobrze wyznaczyć odpowiednia porę. najlepiej jeśli to będzie „reprezenatywny przedział czasowy”. Tzn. jest to pora która reprezentuje cechy nieruchomości np. naświetlenie, ekspozycję, uciążliwość sąsiedztwa. Wówczas rzeczoznawca może osobiście zweryfikować parametry nieruchomości. Np. hałas dochodzący z ulicy, latające w pobliżu samoloty, zalanie mieszkania. Pod tym adresem https://goodvaluer.pl/wycena-nieruchomosci-od-czego-zalezy-wartosc-nieruchomosci/ znajdziesz więcej na temat wyceny nieruchomości.