Wycena nieruchomości

Wyceny nieruchomości zgodnie z prawem dokonuje rzeczoznawca majątkowy. Owszem, różne strony internetowe oferują tzw. wycenę nieruchomości w sposób samodzielny, jednakże kto może szacować wartość nieruchomości określają przepisy. Więcej na ten temat znajdziesz tu

Opierają się o jakieś bliżej nieokreślone masowe rozwiązania, jednak czy są one wiarygodne? Na to musisz sam sobie odpowiedzieć kierując się zdrowym rozsądkiem i doświadczeniem życiowym. Każda nieruchomość jest inna i ma charakter indywidualny. Czasem to właśnie te indywidulane parametry, niezauważalne przez przeciętnego użytkownika rynku decydują o wartości nieruchomości.

https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/wycena-nieruchomosci.

Wycena nieruchomości – jak przebiega określenie wartości nieruchomości

Szerzej na ten temat pisać będę w odrębnym artykule. Ogólnie ujmując, w zależności od rodzaju wycenianej nieruchomości rzeczoznawca zwraca zazwyczaj uwagę na niżej wymienione.

  1. Działka
    1. Budowlana: dojazd ( jakość drogi dojazdowej i nawierzchnię, topografię terenu, wielkość działki, kształt działki – szerokość, długość, uzbrojenie).
    2. Rolna: dojazd ( jakość drogi dojazdowej i nawierzchnię, topografię terenu, wielkość działki, kształt działki – szerokość, długość, czasem rodzaj użytku i klasę, jednak ważniejsza jest odległość od zabudowań
    3. Zabudowana domem ( wielkość budynku, stan techniczny).
  2. Lokal ( stan techniczny, standard, układ funkcjonalny, kondygnacja, sąsiedztwo: estetyka, hałas, infrastruktura)
  3. Hala magazynowa ( stan techniczny, konstrukcja, zagospodarowanie i urządzenie terenu)

Wizja lokalna nieruchomości

Może to być jeden z najważniejszych etapów przy wycenie nieruchomości. Nie wszystkie dane uwidocznione na mapach ( katastralnych, zasadniczych, satelitarnych) są aktualne na dzień wyceny. To właśnie w czasie wizji rzeczoznawca może zweryfikować naocznie jaki jest stan techniczny budynku lub stan zaawansowania obiektu w trakcie budowy. Obchodząc nieruchomość wokół rzeczoznawca widzi sposób urządzenia i zagospodarowania nieruchomości, estetykę. Dobrze, gdy wizja odbywać się będzie o odpowiedniej porze dnia i przy odpowiednim świetle lub o porze ” reprezentatywnej”. Pora ” reprezentatywna” to ten moment czasowy, w którym ujawnione zostaną wszystkie te zjawiska występujące w sąsiedztwie, które w rezultacie mogą wpływać na wartość a nie są ujawnione. Może to być uciążliwe sąsiedztwo np. ciągły hałas z pubu obok, grupy hałasujących turystów, silny fetor uwalniający się z gospodarstw sąsiednich albo samoloty przelatujące w pobliżu. Podałem jedynie przykłady.

Dokumenty do wyceny nieruchomości

Każda nieruchomość jest inna, więc wymaga różnych dokumentów do jej wyceny. Najczęściej jest to wypis z rejestru gruntów i mapa ewidencyjna, jednak nie jest to żadną zasadą. W zależności od rodzaju nieruchomości może być niezbędne szereg innych. Potrzebny jest zazwyczaj również numer księgi wieczystej, ale nie każda nieruchomość ją ma. Czasem musisz przedstawić np. akt własności ziemi. Innym razem musisz poinformować rzeczoznawcę o obciążeniach nieruchomości, ponieważ nie wszystko wynika z dokumentów czy rejestrów.