Wycena nieruchomości cennik

Szacowanie nieruchomości cennik

Osobiście uważam, że umieszczanie przez rzeczoznawcę cennika usług za operat szacunkowy jest zjawiskiem niepożądanym. Ponieważ każda nieruchomość jest inna, wycena domu w tej samej miejscowości czasem zajmuje tydzień a innego domu trwa dwa miesiące. Nie jest to wina rzeczoznawcy majątkowego. Wynika to często ze skomplikowanej sytuacji nieruchomości. Czasem jest to sytuacja prawna, ale innym razem wynika to z nietypowych parametrów nieruchomości.

Czy cena operatu zależy od wartości nieruchomości?

Nie, cena operatu szacunkowego nie ma żadnego związku z wartością nieruchomości. Gdyby takie zjawisko funkcjonowało, prowadzić by to mogło do wielu nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku nieruchomości.

Czy jest ustawowy cennik taks za operaty szacunkowe?

Nie ma ustawowego cennika za takie usługi. Każdy rzeczoznawca określa za usługi według własnego uznania. Każdy rzeczoznawca poniekąd kreuje zakres takich pojęć jak wycena nieruchomości cennik. Cena operatu szacunkowego jest kształtowana przez wolny rynek. Tak jak są ceny rynkowe nieruchomości tak też są ceny rynkowe za usługi związane z wyceną nieruchomości, więc reguluje je rynek. Potwierdzenie powyższego znajdziesz nawet na stronie Ministerstwa pod niżej wymienionym adresem https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/wycena-nieruchomosci. Tak więc nie istnieje określone ustawowo pojęcie jak wycena-cennik nieruchomości.

Od czego zależy cena za operat szacunkowy?

Każdy rzeczoznawca sam określa zakres cenowy swoich usług. Bierze pod uwagę dojazd. Uwzględnia stopień skomplikowania wyceny, jej zakres, obszerność, a więc nakład pracy. Często zbadanie rynku wiąże się z dodatkowymi nakładami finansowymi rzeczoznawcy, ponieważ dostęp do danych z katastru jest odpłatny. Tak się dzieje np. gdy wycenia się nieruchomość o nietypowych parametrach, którymi nie ma obrotu na rynku lokalnym. Osobiście uważam że sporządzenie operatu szacunkowego lokalu mieszkalnego poniżej 500 zł wywołuje u mnie podejrzenie co do rzetelności takiego operatu. Pod tym adresem https://goodvaluer.pl/cena-operatu-szacunkowego/ znajdziesz więcej na ten temat.

Jak długo ważny jest operat szacunkowy?

Przepisy wymieniają, że wynosi on 12 miesięcy. Jednak w przypadku lokalów w wielkich miastach spodziewam się wzrostu w ciągu krótszego okresu. Dla uwzględnienia wzrostu wartości nieruchomości w czasie rzeczoznawca uwzględnia tzw. trend czasowy.