Wycena nieruchomości w Krakowie

 Wycena nieruchomości  w Krakowie jak każda inna wycena podlega regułom wynikającym z metodologii dotyczących  wszystkich innych nieruchomości.  Jak w każdym dużym mieście rzeczoznawcy w Krakowie wyceniają najczęściej lokale mieszkalne, które cieszą się w tym mieście ogromna popularnością.

Szacowanie mieszkań  w Krakowie

 Wycena mieszkań wydaje się najprostsza z wycen. Można się zgodzić w większości przypadków, ale nie  można tego przyjmować automatycznie. Są mieszkania które z uwagi na swoje parametry indywidualne są trudne i pracochłonne, ponieważ wymagają szerszej analizy. Są mieszkania o nietypowych układach, powierzchniach, lokalizacjach, standardach, w związku powyższych nie powinniśmy generalizować.

Wycena  działek

Wycena działek w Krakowie  dotyczy najczęściej terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.   Dużo rzadszym przypadkiem są przypadki wyceny działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną w   miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego jest mniej, w związku z czym mniejszy jest również obrót takimi działkami. Występują również tereny inwestycyjne  tereny przemysłowo – usługowe i usługowe. Jest to osobny rodzaj nieruchomości, ponieważ rzeczoznawca nie porównuje  takich gruntów do terenów o funkcji mieszkaniowej.

Wycena domu w Krakowie

 Wycena  nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym stanowi również częsty przypadek. Nie należy jednak zapominać, że  duża ilość domów zajmuje powiat krakowski i wielicki.  Wycena domów obejmuje  więc gminy:

–  w powiecie krakowskim: Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Kocmyrzów-Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, Sułoszowa, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki i  są to gminy wiejskie oraz Krzeszowice, Skała, Skawina, Słomniki, Świątniki Górne  i są to gminy miejsko wiejskie.

– wielickim :  Biskupice, Gdów, Kłaj oraz miejsko-wiejskie: Niepołomice, Wieliczka a także miasta takie jak Niepołomice oraz Wieliczka. W sąsiedztwie Krakowa najczęściej szacuję się domy nowe, ponieważ takich domów jest najwięcej. Zabudowa wokół Krakowa rozrasta się, ponieważ w Krakowie jest coraz mniej miejsca. „Wartość domu” zależy od stanu technicznego,  wyposażenia w media, stanu technicznego budynku,  powierzchni terenu, zagospodarowania, dodatkowej zabudowy, urządzeń budowlanych na działce i ogólnej estetyki terenu. Nie bez znaczenia może być też bryła architektoniczna obiektu, w związku z powyższym najwyższe ceny zazwyczaj osiągają reprezentatywne obiekty na większych działkach w bardzo dobrym stanie technicznym.

 Wycena nieruchomości kalkulator

Szacowanie nieruchomości to nie jest jedynie prosta kalkulacja  oparta o kilka parametrów. Przygotowanie danych do porównania stanowi najtrudniejszą część wyceny. Poprzedza je wiele czynności rzeczoznawcy, dlatego że rzeczoznawca   dokładnie analizuje wiele aktów notarialnych zanim wyłoni z niej próbkę reprezentatywną. Nie ma więc podstaw funkcjonowanie jakiegoś szablonu czy kalkulatora wycen dla wszystkich nieruchomości.