Rzeczoznawca majątkowy

Rzeczoznawca majątkowy to osoba fizyczna, która posiada odpowiednie uprawnienia wyceny nieruchomości. Uprawnienia nadaje mu Minister Rozwoju i Technologii. Rejestr wszystkich rzeczoznawców majątkowych znajdziesz na stronie ministerstwa https://rejestresrm.mrit.gov.pl/. Tu możesz sprawdzić numer uprawnień każdego rzeczoznawcy, możesz też odszukać rzeczoznawców ze swojej okolicy. Tytuł rzeczoznawcy majątkowego podlega ochronie, więc szacowanie nieruchomości przez podmioty do tego nieuprawnione – nie ma podstawy prawnej.

Bezstronny rzeczoznawca majątkowy

Rzeczoznawca majątkowy wykonuje swoje czynności bezstronnie. Zgodnie z powyższym nie możesz więc być zaskoczony, gdy jego opinia nie spełnia czyichkolwiek oczekiwań. Ma on swoje zdanie i broni je niezależnie od czyichkolwiek życzeń czy oczekiwań. Tutaj znajdziesz informacje co do tego jak ma wyglądać wycena nieruchomości https://goodvaluer.pl/operat-szacunkowy-co-to/

Podnoszenie wiedzy

Rzeczoznawca majątkowy musi nieustannie podnosić swoją wiedzę. Śledzi on nieustannie trendy panujące na rynku oraz zmiany, które wpływają na preferencje uczestników rynku nieruchomości. Ponadto, na bieżąco analizuje on przepisy, które wpływają na proces wyceny. Przepisy te są rozsypane po wielu aktach prawnych, ale podstawowy akt prawny stanowi tzw. Ugn – Ustawa o gospodarce nieruchomościami – https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19971150741/U/D19970741Lj.pdf.

Ustawa obejmuje wiele definicji niezbędnych dla wyceny nieruchomości. Jednak nie zawsze i automatycznie traktuje się je dosłownie, ponieważ rynek nieruchomości jest niedoskonały. Np. ustawa definiuje stan nieruchomości i określa co to jest nieruchomość podobna. Dosłowna interpretacja tych przepisów czasem może prowadzić do wielu błędów, gdy nie uwzględnia się rodzaju nieruchomości, rynku lokalnego i cech szczególnych. Np. stwierdzenie, że kamienice o tej samej funkcji i zbliżonych parametrach na gruncie o innym przeznaczeniu nie są podobne – jest błędne.

Tajemnica zawodowa rzeczoznawcy majątkowego

Informacje uzyskane przez rzeczoznawcę majątkowego w związku z wykonywaniem zawodu stanowią tajemnicę zawodową. Rynek nieruchomości jest rynkiem ukrytym, więc w trakcie wykonywania czynności rzeczoznawca uzyskuje dostęp do informacji, które nie są dla wszystkich dostępne. Rzeczoznawca nie może udostępniać numeru działki w powiązaniu z ceną transakcji. Wbrew temu czego żądają niektóre urzędy nie ma więc on obowiązku, więcej – nie ma prawa udostępniać listy działek z ceną transakcyjną. Jest to jego tajemnica zawodowa. Jeśli np. któryś urząd twierdzi, że nie może przez to zweryfikować prawidłowości operatu, wówczas należy zadać pytania kogo ustawodawca obdarzył zaufaniem co do wyceny.