Wycena kamienicy

Kamienice w Krakowie koncentrują się wokół pewnych obszarów. Zazwyczaj ograniczają się do najstarszych części miasta, dlatego wycena kamienicy w Krakowie czy w innym mieście nie stanowi częstej czynności rzeczoznawcy. Wycena kamienicy ma swoją specyfikę. Szacunek całego obiektu różni się od wyceny poszczególnych mieszkań w budynku. Kamienice reprezentują wysoka rozpiętość cenową, dlatego wycena kamienicy jest czynnością trudną.

Stan kamienicy

Wyższe ceny osiągają odremontowane i odrestaurowane obiekty, więc tutaj nie ma zaskoczenia. Stan techniczny kamienicy – stopień zużycia technicznego wpływa na wartość kamienicy zawsze. Trwa teraz wysoka aktywność podmiotów zawodowo remontujących stare kamienice, które odsprzedają je z zyskiem. Część z kamienic odremontowanych charakteryzuje się wysokim standardem. Jest wyposażona w ponadstandardowe media, więc często stanowi też wysokie źródło dochodu jako baza noclegowa. Niektóre z kamienic pochłaniają duże koszty. W zależności od bryły, funkcji, zakresu ochrony konserwatorskiej koszty remontów wykazują duże zróżnicowanie.

Ochrona konserwatorska

Przy wycenie nieruchomości pomocna będzie opinia konserwatora zabytków, więc uwzględnia się tu zasady opieki nad zabytkami. Możliwy sposób i możliwości użytkowania przedmiotowej nieruchomości może być decydujący dla wartości, dlatego należy rzeczoznawcy przedstawić wszelką dokumentację obiektu. Dotyczy to np. dokumentacji historycznej, ikonograficznej, fotograficznej. Nie bez znaczenia jest dokumentacja inwentaryzacyjna rysunkowa i opisowa, prawna lub techniczna projektowa robót konserwatorskich i budowlanych. W każdym razie, nie należy oczekiwać że rzeczoznawca sam będzie gromadził te dokumenty, dlatego trzeba się z rzeczoznawca wcześniej skonsultować co do tego. Ochrona konserwatorska czasem decyduje więc o możliwościach rozwojowych budynku, więc wpływa na możliwości nadbudowy i rozbudowy. Przydatne są kosztorysy powykonawcze nakładów inwestycyjnych na roboty konserwatorskie, ale nie jest to zamknięty katalog, ponieważ zabytek może mieć cechy szczególne.

Wycena kamienicy cena

Należy się liczyć ze znacznie wyższymi kosztami w stosunku do pozostałych wycen. Wpływa to potrzeba analizowania trudnego, nieprzejrzystego rynku kamienic. Należy także pamiętać że wymaga analalizy większej ilości dokumentacji.