Wycena domu

Wycena domu to jest wycena nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. Takie wyceny sporządza się dla różnych celów, dlatego autor pyta, ponieważ umieszcza to w opracowaniu. Wycenić dom można dla celów kredytu, rozliczeń, na potrzeby podatkowe, amortyzacji. Rzeczoznawca wycenia domy również dla potrzeb sprzedaży, dlatego zawsze warto wcześniej powiedz rzeczoznawcy w jakim celu potrzebujesz wyceny.

Wycena domów – co to jest

Na wartość działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym wpływa wiele czynników. Ważny jest rozmiar działki na jakiej dom jest posadowiony. Wyższe ceny osiągają domy usytuowane na większych działkach. Podkreślam, że ” wycena domu” to jedynie skrót myślowy i dotyczy wyceny działki wraz z budynkiem mieszkalnym. Są jednak sytuacje gdy możliwe jest osobne wyliczenie wartości zabudowy oraz gruntu a także innych składników.

Jak przygotować się do wyceny domu

Każda wycenę domu wyprzedza wizja lokalna, która przeprowadza rzeczoznawca majątkowy. W trakcie tej wizji mierzy on powierzchnię użytkową budynku i dokonuje inspekcji pomieszczeń. Sprawdza naocznie stan techniczny i standard, co też utrwala to na zdjęciach. Może przeprowadzić krótki wywiad w trakcie tej wizji, ponieważ odpowiedzi rozwiewają często wiele wątpliwości. Na taką wizje zaleca się umówić kiedy jeszcze trwa dzień, ponieważ światło naturalne zapewnia lepszą widoczność. Na ten dzień miej już przygotowaną informację z rejestru gruntów oraz mapę ewidencyjną. Przyspieszy to wycenę, ponieważ skróci to czas oczekiwania. Pobierzesz je zazwyczaj w swoim starostwie w wydziale geodezji. Poniżej ogólne informacje na ten temat.

https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-wypis-i-wyrys-z-ewidencji-gruntow-i-budynkow

Od czego zależy wartość domu

Wartość działki z domem zależy od samej wielkości działki , na której posadowiony jest ten dom. Zazwyczaj wyższe ceny osiągają nieruchomości ogrodzone, estetycznie urządzone. Dobrze gdy występuje dodatkowa zabudowa, ponieważ zawsze jest korzystniej posiadać dodatkowy garaż lub budynek gospodarczy na działce. Istotne jest też ogólne estetyczne wrażenie terenu wokół domu. Nie budzi wątpliwości , że role odgrywa wielkość budynku. Bryła budynku, rodzaj zabudowy – wyższe ceny osiągają zazwyczaj obiekty wolnostojące o atrakcyjnej bryle. Bardzo ważny jest stan techniczny. Droższe są budynki nowsze, które nie wymagają nakładów na remont. Obiekty, które mają wyższe standardy naturalnie cieszą się większym powodzeniem wśród nabywców. Nic nie przeceni jednak roli lokalizacji. Położenie – zarówno otoczenie jak usytuowanie w konkretnej miejscowości wywiera wpływ na wartość domu, więc najbliższe sąsiedztwo jest istotne.